u

Register u.com

Information about u

Hyphenation of u

u

  • It consists of 1 syllables and 1 chars.
  • u is a word monosyllabic because it has one syllable

Words that rhyme with u

Are you looking more rhymes for u? Try our rhymes search engine.

1 syllables words

gnau, tau, uau, EU, fu, Lu, blu, gnu, ONU, clou, CPU, ecru, gru, su, tu

2 syllables words

babau, landau, berceau, bandeau, rondeau, trumeau, tonneau, bureau, Rousseau, gateau, plateau, caveau, nouveau, Palau, Nassau, Bissau, nouvau, fondu, urdu, vudu, milieu, Tergu, fichu, Thimphu, ecciu, manciu, monsiu, zulu, manu, menu, visnu, bijou, grisou, quipu, Pompu, Padru, quadru, frufru, Laerru, Nauru, guru, bantu, Aglientu, motu, Jerzu

3 syllables words

Tokelau, Bauladu, Cardedu, refendu, Montesquieu, Marrubiu, Quartucciu, Zerfaliu, Segariu, Tuvalu, gialloblu, rossoblu, parvenu, putipu, Maseru, Buggerru, sottinsu, Esporlatu, Vanuatu, Manitu, impromptu, tuppertu

4 syllables words

Boroneddu, Ittireddu, Kathmandu, Ouagadougou, Gennargentu, Villaputzu

5 syllables words

Perdasdefogu, Decimomannu, Decimoputzu

6 syllables words

Villanovaforru