preistoria

Buy preistoria.com

Information about preistoria

  • Languages ​​in which preistoria is used:

    (Press the button to hear it)

Hyphenation of preistoria

pre-i-sto-ria

  • It consists of 4 syllables and 10 chars.
  • preistoria is a word polysyllabic because it has four or more syllables

Words that rhyme with preistoria

Are you looking more rhymes for preistoria? Try our rhymes search engine.

1 syllables words

Oria

2 syllables words

acoria, scoria, teoria, moria, noria, aporia, Astoria, storia, ustoria, uxoria

3 syllables words

cicoria, epicoria, idrocoria, baldoria, Sampdoria, disforia, euforia, frigoria, Gregoria, vigoria, miglioria, caloria, villoria, memoria, signoria, estensoria, suasoria, ablatoria, aleatoria, amatoria, aratoria, attoria, aviatoria, cantoria, editoria, esattoria, escretoria, espiatoria, fattoria, istruttoria, oblatoria, olitoria, oratoria, pittoria, pretoria, rettoria, sartoria, scultoria, tintoria, trattoria, uditoria, victoria, vitoria, vittoria

4 syllables words

autocoria, barocoria, endocoria, Valledoria, eteroforia, allegoria, categoria, cartagloria, vanagloria, promemoria, vossignoria, microsporia, accessoria, derisoria, illusoria, incisoria, irrisoria, abrogatoria, adulatoria, assertoria, assuntoria, avocatoria, collettoria, cronistoria, emigratoria, esaltatoria, esecutoria, esortatoria, espiratoria, esploratoria, etnostoria, evocatoria, friggitoria, inalatoria, inibitoria, institoria, legatoria, mangiatoria, metastoria, microstoria, olfattoria, operatoria, ortatoria, oscillatoria, ostentatoria, pagatoria, palmatoria, pappatoria, produttoria, protostoria, sommatoria, sparatoria, tessitoria, traiettoria

5 syllables words

mallevadoria, fantasmagoria, accusatoria, allocutoria, ambulatoria, ammonitoria, appellatoria, assolutoria, conservatoria, cospiratoria, edificatoria, eliminatoria, giaculatoria, gratulatoria, illocutoria, imbonitoria, immigratoria, imperatoria, impetratoria, imprecatoria, imprenditoria, infamatoria, infiammatoria, inoculatoria, inquisitoria, inspiratoria, involutoria, irrigatoria, Mariavittoria, obbligatoria, ondulatoria, ordinatoria, predicatoria, requisitoria, ricevitoria

6 syllables words

microcategoria, acceleratoria, accompagnatoria, allucinatoria, antinfiammatoria, articolatoria, interlocutoria, interrogatoria, intimidatoria

7 syllables words

antiinfiammatoria

8 syllables words

antidiscriminatoria, autopurificatoria