Kaja

Diminutivo polacco di Karolina

Kamila

Forma Ceca, slovacca e polacca di Camilla

Karina

Forma elaborata di Karin

Karolina

Forma femminile di Carolus

Kasandra

Variante inglese e polacco forma di Cassandra

Kasia

Diminutivo di Katarzyna

Katarzyna

Forma polacca di Catarina

Kazia

Forma abbreviata di Kazimiera

Kazimiera

Forma femminile di Kazimierz

Kinga

Diminutivo polacco e ungherese di Cunegonda

Klara

Forma di Clara

Klaudia

Polacco e slovacco femminile di Claudio

Klementyna

Forma polacca di Clementina

Konstancja

Forma polacca di Constantia

Kornelia

Forma tedesca e polacca di Cornelia

Krysia

Forma abbreviata di Krystyna

Krystiana

Forma polacca di Cristiana

Krystyna

Forma polacca di Cristiana

Ksenia

Forma polacca di Xenia

Kuba

Diminutivo polacco di Jakub

Kunegunda

Forma polacca di Cunegonda. Il XIII secolo Saint Cunegonda era la figlia di Bela IV, Re di Ungheria.... Per saperne di più »