Feliu

Register Feliu.com

Significato e storia de Feliu

Forma catalana di Felice

Use languages where Feliu is used

(Press the button to hear it)

  • catalano

Feliu in altre lingue