Channah

Register Channah.com

Significato e storia de Channah

Forma ebraica di Hannah

Use languages where Channah is used

(Press the button to hear it)

  • ebraico (scritto come 'חַנָּה')

Channah in altre lingue

Diminutivo di Channah

Varianti di Channah